Ценоразпис

покрив

Ремонт на покрив – нова конструкция

1. Демонтаж на съществуващата конструкция
2. Изграждане на нова конструкция до дъсчена ламперия

Цена на материалите 20,00 лв/m2
Труд 27,00 лв/m?
Всичко труд и материали 47,00 лв/m2

Улуци

1. Хоризонтални улуци 11,50 лв/m
2. Вертикални улуци 13,30 лв/m
3. Скоби (влизат в цената на горните две позиции)
4. Казанче 45 лв/бр.
Монтиране на казанчета е по желание на клиента

Ремонт на покрив с керемиди

1. Разкриване на покрив 1,00 лв/m2
2. Почистване на кал 1,00 лв/m2
3. Полагане на мушама зеблена трипластова 2,80 лв/m2
4. Наковаване на летви 2,40 лв/m2
5. Нареждане на керемиди 2,00 лв/m2
6. Измазване на капаци 0,80 лв/m2